Политика за лични данни

     Поверителност и лични данни

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Тази Декларация за Поверителност влиза в сила веднага за Потребители, регистрирани след тази дата и ще влезе в сила за съществуващи Потребители на 28 Октомври 2019г.

 

СИ ВИ ДИ Трейд ЕООД, ЕИК: 205865832, с адрес на управление София, България, ул. Кочо Честименски, вх. а, ет. 3, се ангажира да предпазва Вашите лични данни в съответствие с Декларацията за Поверителност. 

 

 КОНТАКТ

 

Ако смятате, че BAGFORYOU.EU не спазва настоящата Декларация за Поверителност, ако искате да зададете въпрос, да изпратите оплакване във връзка с Уебсайта или Услугите на BAGFORYOU.EU или ако искате да получите повече информация относно Услугите, моля свържете се с BAGFORYOU.EU по един от следните начини:

Адрес: гр. София, ул. Кочо Честименски 190, вх. А, ап. 7

e-mailtsvetina@bagforyou.eu